Připravujeme novinky a potřebujeme uvolnit místo ve skladu.